Sicrhau dyfodol llewyrchus i’n bobl ifanc

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

Mae Gwawr ein Cenhinen Pedr wedi gwawrio yn blygeiniol eleni gyda rhai wedi ymddangos cyn diwedd Ionawr! Mae yna fwrlwm eithriadol o fewn ein cymunedau gyda nifer fawr yn mynychu gweithgareddau sy’n amrywio o ddathlu Gŵyl Ddewi i Ginio’r Llywydd i gyrsiau crefft a chwaraeon, heb anghofio’r holl aelodau sydd yn casglu ysbwriel i wella ein cymuned.

Mae codi allan a mynd am dro yn llesol i’r iechyd a hefyd os gallwch gerdded gyda ffrind mae modd gwneud y gwaith yn bleserus. Mae dal yn fy synnu faint o bobl sydd yn lluchio ysbwriel yn hytrach na’i roi yn y bin neu yn well byth mynd ati i’w ailgylchu.

ar ddydd miwsig Cymru eleni fe lansiwyd prosiect newydd ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia. Rydym wedi bod yn casglu hoff gerddoriaeth fesul cenhedlaeth gan gydweithio gyda Phrifysgol Bangor a’r gobaith ydyw darparu CD am ddim maes o law gan ysbrydoli atgofion trwy gerddoriaeth.

Parhawn i gefnogi amaethyddiaeth a phrynu bwydydd lleol a chynnal digwyddiadau mewn gwestai, bwytai, a lleoliadau ar draws Cymru gyfan.

Rhown gyfleoedd i bobl ifanc i gynnal nosweithiau, i arddangos eu doniau ac i hyrwyddo eu busnesau. Gyda’r gwanwyn yn ei anterth cydweithiwn i sicrhau dyfodol llewyrchus i’n bobl ifanc a chyfleoedd iddynt.

We’ve seen very early signs of Spring this year as the daffodils started to bloom before the end of January! Communities are buzzing with various events from celebrating St David’s Day, President’s lunch, craft and sports courses, and not forgetting the members who are making sure our communities are tidy by collecting rubbish. The spring symbolises new life and we give young people the opportunity to showcase their talents and businesses. We must ensure that we are providing a prosperous future for our young people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.