Taith feicio a rasys defaid – Cwrs y Cardis

CwRs Y CaRdIs: Y grŵp cyn dechrau ar eu taith.

CwRs Y CaRdIs: Y grŵp cyn dechrau ar eu taith.

I DDATHLU CFfI Ceredigion yn troi’n 75 oed eleni trefnwyd sialens i feicio 75 milltir. Rhannwyd y 75 milltir i dair rhan ar gyfer clybiau tri phegwn y sir sef y Gogledd, Canol a De. Seiclodd criw’r gogledd o Dalybont i aberaeron, criw’r canolbarth o Dregaron i aberaeron a chriw’r de o aberteifi i aberaeron. Bwriad y sialens oedd codi arian ar gyfer Beiciau Gwaed Cymru a CFfI Ceredigion. Cynhaliwyd y Daith Feicio ym mis ebrill ar ddiwrnod braf o Wanwyn. trwy gydol y daith ymunodd dros 140 o aelodau, cyn-aelodau a ffrindiau yn y seiclo boed yr holl ffordd neu am rannau o’r daith. Ymunwyd enwogion â ni ar ein taith hefyd sef John Davies, Deiniol Jones, Geraint Lloyd a Dai Jones. I gloi’r noson trefnwyd Rasys Defaid yng Nghlwb Rygbi aberaeron lle cafwyd noson fyrlymus yn cymdeithasu ac yn betio ar ambell ddafad yn y rasys. Bu’r diwrnod yn un llwyddiannus tu hwnt, gyda phawb yn mwynhau yng nghwmni ei gilydd. Y swm a godwyd tuag at y ddwy elusen hyd yma yw £6,500, ond rydym yn dal i gyfri. Diolch i bawb am bob cymorth a gafwyd ar gyfer y digwyddiad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.