Teyrnged i Gwen Jones, Rhuthun

GWEN MEIRIONWEN JONES

GWEN MEIRIONWEN JONES

A’R flwyddyn 2015 yn dirwyn i ben bu farw Gwen Meirionwen Jones, Bontuchel, Rhuthun, ysgrifennyddes am flynyddoedd yng nghanghennau sir Ddinbych a sir Fflint o’r undeb. Miss Jones oedd hi ymysg swyddogion ac aelodau’r undeb, hyn yn arwydd o’r parch iddi. Pan ddaethum yn swyddog sirol i Ddinbych yn 1966 bu yn help enfawr i mi ddod dros y gwahaniaeth rhwng tafodiaith y gogledd a’r de yr adeg hynny. Bu y ffaith ei bod yn ferch fferm o fantais mawr wrth ddelio a’r aelodau ac fe wnaed hynny gyda chwrteisi. Edmygwn ei chof o enwau’r aelodau a’r ffermydd. Daw atgofion yn ôl o’r corddi cyn anfon hysbysiadau, yr adeg hynny roedd wyth pwyllgor lleol yn sir Ddinbych heb anghofio am bwyllgorau misol gwaith a threfn a phwyllgor gwaith sir Fflint. Nid oedd y peiriannau modern yn bodoli y dyddiau hynny. Diolch iddi am yr holl waith yn y dyddiau arloesol. Tu allan i’r undeb roedd ganddi ddiddordeb ym myd cerddoriaeth a bu yn aelod ffyddlon capel Galltegfa. Estynnwn gydymdeimlad a’i chwaer sy’n byw yn Seland Newydd ac edmygwn gyda diolch iddi ddychwelyd o swydd dda yn y wlad honno i ofalu am Miss Jones. Trysoraf yr atgofion o weithgarwch gyda Miss Jones.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.