Trafod dyfodol ffermio ar ôl Brexit

YN RHOI RHYWBETH I GNOI CIL DROSTO: O’r chwith, Tom Jones, Prysor Williams, llywydd UAC Meirionnydd Tegwyn Jones, a Huw Tudor.

YN RHOI RHYWBETH I GNOI CIL DROSTO: O’r chwith, Tom Jones, Prysor Williams, llywydd UAC Meirionnydd Tegwyn Jones, a Huw Tudor.

DAETH ffermwyr ym Meirionnydd at ei gilydd yn ddiweddar i drafod dyfodol posib y byd amaeth unwaith y mae’r Deyrnas Unedig wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, wrth iddyn nhw ymuno â’u cangen UAC leol yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol yn Nolgellau. Ymhlith y rhai a gyflwynodd rhywbeth i gnoi cil drosto ar y noson roedd cyn is‐lywydd UAC Tom Jones, sy’n cynrychioli Cymru ar Bwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop ym Mrwsel, ac yn gyfarwyddwr Anweithredol yn Swyddfa Cymru, uwch ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor Dr Prysor Williams a rheolwr amaethyddol rhanbarthol gyda HSBC Huw Tudor. Meddai swyddog gweithredol sirol UAC Meirionnydd, Huw Jones: “Gyda’r dyfalu ynghylch beth allai Brexit ei olygu yn nhermau graddfeydd amser, cytundebau masnachu, a newidiadau beunyddiol i’r ddeddfwriaeth, mae’r diwydiant yn wynebu lefel o ansicrwydd a risg na welwyd mo’i fath ers cenedlaethau. “Yn ddiamau, dyma’r broblem fwyaf sy’n wynebu ffermio yn y dyfodol agos, ac nid yw’n ormodiaeth dweud bod y diwydiant amaeth a’n cymunedau gwledig yn wynebu’r her fwyaf ers yr Ail Ryfel Byd. “Hoffwn ddiolch i’n panelwyr am rannu’u meddyliau gyda ni ar y noson, a fydd yn ysgogi llawer iawn mwy o drafod yn y dyfodol dwi’n siŵr.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.