Trafod dyfodol Swyddfa Taliadau Gwledig Dolgellau

Dafydd Elis Thomas; Euros Puw, cadeirydd sirol UAC Meirionnydd; Geraint Davies, is-gadeirydd; Robert Wyn Evans, llywydd ; Dewi Owen, aelod o bwyllgor cyllid a threfn ganolog yr undeb, a Huw Jones swyddog sirol.

Dafydd Elis Thomas; Euros Puw, cadeirydd sirol UAC Meirionnydd; Geraint Davies, is-gadeirydd; Robert Wyn Evans, llywydd ; Dewi Owen, aelod o bwyllgor cyllid a threfn ganolog yr undeb, a Huw Jones swyddog sirol.

YN sgil bygythiad Llywodraeth Cymru i gau ei swyddfa Taliadau Gwledig yn Nolgellau, bu cynrychiolwyr o Gangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru yn cyfarfod gyda Dafydd Elis Thomas AC yn ddiweddar er mwyn trafod y sefyllfa ddiweddaraf yn fwy manwl. Mae’r Undeb wedi bod yn weithgar ers tro yn ceisio sicrhau bod y swyddfa yn parhau, ac wrth dderbyn erbyn hyn y bydd y swyddfa yn ei safle presennol yn cau diwedd Mawrth 2016, y gwaith nawr yw sicrhau y bydd presenoldeb mewn safle arall, sef unai o fewn swyddfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn Nolgellau, neu swyddfeydd Cyngor Gwynedd yn y dref. Aeth yr undeb drwy ffigurau manwl sy’n dangos y nifer sy’n defnyddio’r swyddfa yn Nolgellau, a oedd yn profi heb unrhyw amheuaeth fod yn gwbl hanfodol fod y presenoldeb yn parhau. Dywedwyd fod cael y gwasanaeth ar gyfer ffermwyr Meirionnydd ar ddiwrnod marchnad yn gwbl angenrheidiol, a’r unig ddewis arall fyddai bod rhaid i ffermwyr deithio i Gaernarfon neu Aberystwyth – sefyllfa a fyddai’n gwbl annerbyniol. Wrth dderbyn fod mwy a mwy o waith yn cael ei wneud ar-lein, adroddwyd bod cael Band Llydan yn parhau yn broblem fawr mewn nifer o lefydd o fewn y sir, a’r ffaith syml yw bod llawer iawn o ffermwyr ddim yn gyfforddus gyda defnyddio cyfrifiadur, a bod y cyfleuster o gyfarfod a thrafod problemau wyneb yn wyneb yn holl bwysig. Bydd yr ymgyrchu gyda’r gwaith pwysig yma yn parhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.