UAC Meirionnydd ar y brîg

ENILLWYR: Cynorthwy‐ydd gweinyddol UAC Meirionnydd Ffion Edwards gyda’r tlws

ENILLWYR: Cynorthwy‐ydd gweinyddol UAC Meirionnydd Ffion Edwards gyda’r tlws

ENNILLWYR cystadleuaeth Hunaniaith, sy’n gweithio i hyrwyddo’r Gymraeg yng Ngwynedd, oedd cangen Meirionnydd o UAC. Roedd y gystadleuaeth o addurno ffenestr yn nodi dydd Santes Dwynwen a i ymgysylltu a busnesau lleol i esbonio’r manteision sydd i’w cael i fusnesau o ddefnyddio’r Gymraeg a pha gefnogaeth sydd i’w gael i wneud hynny. Dyfarnwyd y gystadleuaeth gan yr artist lleol Gareth Wyn Jones, llongyfarchodd Gareth yr holl fusnesau am weddnewid Dolgellau. Rhoddwyd canmoliaeth uchel i Medi, Moncrieffe, Sulis a Harri’s, ond ffenestri UAC ddaeth i’r brig oherwydd ei gwreiddioldeb, ôl meddwl, ei bod yn cynnwys yr hyn sy’n bwysig i’r ardal a’i phobl, ac yn rhoi lle canolog i’r Gymraeg fel calon y genedl. Meddai cynorthwy‐ydd gweinyddol UAC Meirionnydd Ffion Edwards: “Dan ni wedi defnyddio’r elfennau amaethyddol a chefn gwlad sy’n bwysig i ffermwyr ac i’r undeb gan gynnwys beth mae pobl yn ei garu am amaethyddiaeth ‐ y cynnyrch, y tirwedd a’r anifeiliaid.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.