UAC yn galaru cyn Brif Weinidog Cymru

HI_RES_Page_01_Image_0002MAE Undeb Amaethwyr Cymru wedi ymateb gyda thristwch i’r newyddion bod cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan (gweler ar y chwith) wedi marw yn 77 mlwydd oed. Bu Rhodri Morgan yn gyfaill a chefnogwr da o UAC yn ystod ei gyfnod yn y swydd ac mae’r undeb yn ymestyn eu cydymdeimlad dwysaf â’r teulu. Dywedodd llywydd UAC Glyn Roberts: “Mae’n drist iawn ein bod yn cydnabod marwolaeth y cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan, sydd bob amser wedi bod yn gyfaill i’r undeb hon. “Roedd yn deall yr heriau y mae ffermwyr yma yng Nghymru yn wynebu ac roeddem wedi gweithio’n agos gydag ef, yn fwyaf nodedig yn ystod yr argyfwng Clwy’r Traed a’r Genau. “Roedd yn llysgennad dros Gymru, yn weledydd ar gyfer datganoli ac roedd ein cymunedau gwledig Cymreig a ffermydd teuluol yn agos iawn at ei galon. Bydd yn golled i lawer.”

1 Response

  1. you have a wonderful weblog here! do you wish to have the invite posts on my own blog?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.