Ydych chi’n cael trafferth gyda’r SAF?

OS ydych yn cael trafferth gyda’ch Ffurflen Cais Sengl (SAF) – peidiwch â phoeni! Mae staff Undeb Amaethwyr Cymru ar draws y wlad yn cynnig help llaw i ffermwyr gyda’i ceisiadau yn 2016. Ni ellid anghofio’r broses hynod o gymhleth o gwblhau’r ffurflenni SAF llynedd – trafferthion a ddaeth i sylw aelodau o staff UAC wrth gynorthwyo ffermwyr i lenwi’r ffurflenni. Gyda dros 1000 o ffurflenni eisoes wedi cael eu cwblhau ers i’r cyfnod ymgeisio agor ym mis Mawrth, mae staff UAC wedi derbyn hyfforddiant trylwyr ac yn brofiadol iawn wrth ddelio gyda’r broses ymgeisio gymhleth. Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr UAC Alan Davies: “Y broses o gwblhau’r SAF mwy na thebyg yw’r broses bwysicaf mae ffermwyr Cymru wedi gorfod ei wneud ers 2004, a gall yr ôl-effeithiau ariannol o wallau ar y ffurflenni fod yn ddifrifol. “Ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi bod rhaid cwblhau pob cais ar-lein, rydym wedi canolbwyntio ar ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n haelodau. Rydym hefyd yn fwy na pharod i wneud hyn i bobl sydd ddim yn aelodau, ar ôl iddynt ymuno â’r Undeb! “Mae ein staff wedi eu hyfforddi’n dda ac yn hyddysg tu hwnt gyda’r broses, felly rwy’n annog ein haelodau a rheiny sy’n llenwi’r ffurflenni am y tro cyntaf gysylltu â’u swyddfa leol cyn gynted â phosibl i drefnu apwyntiad os oes angen help wrth lenwi’r ffurflen.” Bydd SAF 2016 yn cael ei ddefnyddio i ymgeisio am gyfran o hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol i Newydd-ddyfodiaid neu Ffermwyr Ifanc newydd, ac i hawlio’r Cynllun Taliad Sylfaenol. Mae angen cyflwyno ffurflen gyflawn ac unrhyw ddogfennau ategol i Llywodraeth Cymru cyn dydd Llun Mai 16 er mwyn osgoi cosbau am fod yn hwyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.