Ymhobman i bawb

gan Caryl Roberts, Rheolwr Aelodaeth a Gweithrediadau FUW
YdI ffermwyr yn gwneud addunedau blwyddyn newydd? Wir, ‘sgen i ddim cof o’n Nhad, na’n Nhaid yn cychwyn y flwyddyn trwy gyhoeddi adduned o newid mawr. Tybed pam? A’i oherwydd bod ffermwyr yn gaeth i gylchdro naturiol y tymhorau? Neu ydi mam natur yn cadw tennyn tynn ar unrhyw ddyheadau o geisio rhywbeth newydd? Efallai, fod yna ddigon o waith i’w wneud heb fynd i chwilio amdano!

Un o fy addunedau i yw gofyn am help gyda fy ngwaith, i beidio a cheisio gwneud popeth fy hun ac i ymddiried mewn eraill i gwblhau gwaith ar fy rhan. Nid yw’n hawdd – coeliwch fi. Mae gofyn am help yn teimlo fel gwendid.

Mae dod i delerau gyda’r ffaith na allaf i fod yn bobman i bawb yn anodd dygymod ag o. Ond, dwi hefyd yn gweld fod yna bris i’w dalu os dwi’n parhau i geisio gwneud popeth fy hun. Mae rhywun ar ei golled, boed y plant, staff eraill, cyd-aelodau côr neu fi fy hun.

Tybed os yw’r straen o ddal fyny gyda’r holl negeseuon a gwaith papur sy’n deillio o RPW Ar-lein yr un fath i chi? Mae gwasanaeth asiant yr Undeb wedi ei gynllunio ar gyfer y pwrpas yma. Gadewch i ni gadw golwg ar eich cyfrif yn ddyddiol a’ch hysbysu o bob neges sydd angen eich sylw.

Ffoniwch eich swyddfa leol am fwy o wybodaeth i weld os yw’r gwasanaeth yn addas i chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.