Ymweliad fferm lwyddiannus Castell Hen

TEULU CASTELL HEN: O'r chwith, Gwenno Puw, Haf ag Euros Puw, Iolo Puw, Dan a Lona Puw

TEULU CASTELL HEN: O’r chwith, Gwenno Puw, Haf ag Euros Puw, Iolo Puw, Dan a Lona Puw

Cafwyd croeso cynnes iawn gan Euros a Haf a theulu Castell Hen, Parc, ger Bala, yn ystod yr ymweliad fferm a gynhaliwyd ddiwedd mis Medi. daeth cynrychiolaeth gref o ffermwyr yno, roedd y tywydd yn eithriadol o braf, a’r awyrgylch yno wrth fodd pawb. Roedd y tir, y stoc a’r adeiladau yn werth ei gweld, a phob dim yn edrych ar ei orau. yn ystod y bore, cafwyd cyflwyniad a chroeso gan Euros a rhoddodd amlinelliad o weithgarwch a busnes y fferm gan gynnwys y system trydan dŵr sydd ganddynt. yna cafwyd cyflwyniadau gan alun ffred Jones, Cadeirydd Pwyllgor amgylchedd a Chynaladwyedd y Cynulliad, Tegwyn Jones Cadeirydd fwaG Cymru, a Richard Vaughan ar ran UaC, gan na allai Glyn Roberts y Llywydd fod yn bresennol. Gofynnwyd nifer o gwestiynau yn deillio o’r cyflwyniadau. Roedd bwyd blasus wedi ei baratoi gan Nia Cyfnod, a derbyniwyd nawddogaeth yn garedig iawn gan Birch farm Plastics. yna aethpwyd ar daith oddi amgylch y fferm, gydag eglurhad am wahanol agweddau gan gynnwys y Cynllun Glastir. Mae’r undeb yn ddiolchgar dros ben i’r teulu yng Nghastell Hen am y croeso, ac am yr holl waith paratoi sydd i drefnu gweithgaredd mor fawr â hyn. Roedd yn sicr yn ddiwrnod i’w gofio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.